Informationsmöte 2 mars 2017 (obs nytt datum)

Alla marstrandsbor inbjuds till
INFORMATIONSMÖTE

Torsdagen den 2 mars kl 19.00
Marstrands Havshotell

Gäster:
Morgan Persson (UP)
Ove Wiktorsson (C)
från kommunens samhällsbyggnadsutskott

Samhällsföreningen är remissinstans i Kungälvs kommun avseende detaljplaner i Marstrand.

Aktuella förslag till detaljplaner presenteras:

  • Utveckling av Oscars/Turisten till bostäder och centrumverksamhet inom Marstrand 73:3
  • Utveckling av Båtellet och Societetshuset, m. m. Marstrand 5:39 m. fl.

Alla marstrandsbor, både delårs- och helårsboende, är välkomna. Ni ges möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda förslag till detaljplaner genom samhällsföreningen.

För ytterligare information: http://www.kungalv.se/. Gå in i menyn och välj Bygga, bo och miljö, därefter Aktuella planer.

Välkomna önskar interimsstyrelsen