Informationsmöte 2 mars 2017 (obs nytt datum)

Alla marstrandsbor inbjuds till
INFORMATIONSMÖTE

Torsdagen den 2 mars kl 19.00
Marstrands Havshotell

Gäster:
Morgan Persson (UP)
Ove Wiktorsson (C)
från kommunens samhällsbyggnadsutskott

Samhällsföreningen är remissinstans i Kungälvs kommun avseende detaljplaner i Marstrand.

Aktuella förslag till detaljplaner presenteras:

  • Utveckling av Oscars/Turisten till bostäder och centrumverksamhet inom Marstrand 73:3
  • Utveckling av Båtellet och Societetshuset, m. m. Marstrand 5:39 m. fl.

Alla marstrandsbor, både delårs- och helårsboende, är välkomna. Ni ges möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda förslag till detaljplaner genom samhällsföreningen.

För ytterligare information: http://www.kungalv.se/. Gå in i menyn och välj Bygga, bo och miljö, därefter Aktuella planer.

Välkomna önskar interimsstyrelsen

Årsmöte och informationsmöte

Samhällsföreningen Marstrands Framtid Inbjuder alla marstrandsbor till årsmöte
Onsdagen den 1 mars kl 19.00
Plats: Marstrands Havshotell

Årsmötet är en nystart för samhällsföreningen. Samhällsföreningen fungerar som ett byalag där alla marstrandsbor, både delårs- och helårsboende, är medlemmar och kan göra sin röst hörd i frågor som berör Marstrand. Samhällsföreningen är remissinstans i Kungälvs kommun avseende detaljplaner i Marstrand.

Aktuella detaljplaner är t ex: utveckling av Båtellet, Societetshuset, Kungsplan och området där det tidigare funnits ett kallbadhus och Turisthotellet/Oscars.

Du som är intresserad att deltaga i arbetet är välkommen att kontakta styrelsen med ett mail till styrelsen@marstrandsframtid.se!

Årsmötet kommer att välja en ny styrelse och rösta om nytt stadgeförslag som är antaget en gång tidigare.

Politiker är inbjudna för en diskussion om aktuella planfrågor.

Välkomna!