Äldreboendeenkät

 

Hur vill vi bo som äldre i vårt 44030 Marstrand?

Marstrandsbor i åldern 60 – 76+ svarar på frågan i den här enkäten.
 

 

Enkäten gjordes 2009 av en arbetsgrupp inom samhällsföreningen för att visa på marstrandsbors behov och önskemål.

Hämta enkäten här.

Kommentera