Årsmöte och informationsmöte

Samhällsföreningen Marstrands Framtid Inbjuder alla marstrandsbor till årsmöte
Onsdagen den 1 mars kl 19.00
Plats: Marstrands Havshotell

Årsmötet är en nystart för samhällsföreningen. Samhällsföreningen fungerar som ett byalag där alla marstrandsbor, både delårs- och helårsboende, är medlemmar och kan göra sin röst hörd i frågor som berör Marstrand. Samhällsföreningen är remissinstans i Kungälvs kommun avseende detaljplaner i Marstrand.

Aktuella detaljplaner är t ex: utveckling av Båtellet, Societetshuset, Kungsplan och området där det tidigare funnits ett kallbadhus och Turisthotellet/Oscars.

Du som är intresserad att deltaga i arbetet är välkommen att kontakta styrelsen med ett mail till styrelsen@marstrandsframtid.se!

Årsmötet kommer att välja en ny styrelse och rösta om nytt stadgeförslag som är antaget en gång tidigare.

Politiker är inbjudna för en diskussion om aktuella planfrågor.

Välkomna!