Om Samhällsföreningen

Föreningens ändamål är att främja Marstrands intresse ifråga om sysselsättning, bostäder, social service, miljö, kultur, natur samt verka för ett levande samhälle året runt.

Dessutom skall föreningen verka för ett gott samarbete med de beslutande organen inom  kommun och region/landsting samt med det lokala näringslivet.

Föreningen skall vara partipolitiskt fristående.

Medlemskap tillkommer den som är över 15 år och som

  • är mantalsskriven på öarna inom postnummerområde 440 30  Marstrand
  • är delårsboende fastighetsägare inom samma område och dennes hushållsmedlemmar.
Plusgiro: 1 95 75 – 0
Bankkonto: Nordea SE 27 9500 0099 6042 0019 5750
   
Adress:  Samhällsföreningen Marstrands Framtid
c/o Karin Elofsson
Hamngatan 19b
440 30 Marstrand
   
Mailadress:  
   
Hemsida: www.marstrandsframtid.se