Stormöte 7 augusti

Samhällsföreningen Marstrands Framtid Inbjuder alla marstrandsbor till stormöte
Fredagen den 7 augusti kl 16.00
Plats: Marstrands Havshotell

Samhällsföreningen är remissinstans i Kungälvs kommun avseende detaljplaner i Marstrand.

Aktuella förslag till detaljplaner presenteras:

  • Eriksbergs verksamhetsområde vid infarten till Marstrand, del av Marstrand 6:7 m. fl.
  • Utveckling av Båtellet, Societetshuset, Kungsplan och området där det tidigare funnits ett kallbadhus, Marstrand 5:39 m. fl.

Alla marstrandsbor, både delårs- och helårsboende, är välkomna. Ni ges möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda förslag till detaljplaner genom samhällsföreningen.

För ytterligare information: www.kungalv.se/ skriv ”detaljplaner Marstrand” i sökrutan.

 

Välkomna önskar interimstyrelsen.

 

Midsommarfirande 2013

Midsommrdans

Välkomna till midsommarfirande på Marstrand!

10.00 klär vi stången på hamnplan utanför Socitetshuset.

12.00 är det sandslottsbyggartävling på stranden norr om Båtellet.

15.00 börjar dansen runt midsommarsatången.

Glass till alla barn!

Sedvanlig sillbuffé på restaurang Drott efter dansen.

Anslag kommer att sättas upp i Marstrand..