Stormöte 7 augusti

Samhällsföreningen Marstrands Framtid Inbjuder alla marstrandsbor till stormöte
Fredagen den 7 augusti kl 16.00
Plats: Marstrands Havshotell

Samhällsföreningen är remissinstans i Kungälvs kommun avseende detaljplaner i Marstrand.

Aktuella förslag till detaljplaner presenteras:

  • Eriksbergs verksamhetsområde vid infarten till Marstrand, del av Marstrand 6:7 m. fl.
  • Utveckling av Båtellet, Societetshuset, Kungsplan och området där det tidigare funnits ett kallbadhus, Marstrand 5:39 m. fl.

Alla marstrandsbor, både delårs- och helårsboende, är välkomna. Ni ges möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda förslag till detaljplaner genom samhällsföreningen.

För ytterligare information: www.kungalv.se/ skriv ”detaljplaner Marstrand” i sökrutan.

 

Välkomna önskar interimstyrelsen.

 

Kommentera